Time For A Saskatchewan Equalization Vote

Premier Moe, it's time for a Saskatchewan equalization vote! Sign the petition now:

Who's Signing?

Christine Jensen
Anita Demchuk
Rick Desmarais
Gaylene Doerksen
Aurel Langevin
Daniel Glover
Thomas Miller
Ray Kolla
Andre Contant
Kristy Mako
John Fair
Greg Miller
Kathy Herzog
Greg Illerbrun
Ernie Hoeppner
Austin Dahlman
Warren Thomson
Stu Benson
Cheri Nielsen
Glenda Ganzer Jones
Darren Tangen
Jim Vancha
Corrie McGinnis
Ron Folk
Joanne White
Marcel Bernier
Carlene Leier
William Ackroyd
Kenda Martens
Shaun Harms

Showing 678 comments

 • Christine Jensen
  signed 2021-11-03 07:58:48 -0600
 • Anita Demchuk
  signed 2021-11-03 07:58:41 -0600
 • Rick Desmarais
  signed 2021-11-03 07:58:05 -0600
 • Gaylene Doerksen
  signed 2021-11-03 07:57:24 -0600
 • Aurel Langevin
  signed 2021-11-03 07:57:13 -0600
  Go for it.
 • Daniel Glover
  signed 2021-11-03 07:57:07 -0600
 • Thomas Miller
  signed 2021-11-03 07:55:41 -0600
 • Ray Kolla
  signed 2021-11-03 07:55:24 -0600
 • Andre Contant
  signed 2021-11-03 07:54:56 -0600
 • Kristy Mako
  signed 2021-11-03 07:54:35 -0600
 • John Fair
  signed 2021-11-03 07:52:44 -0600
 • Greg Miller
  signed 2021-11-03 07:52:23 -0600
 • Kathy Herzog
  signed 2021-11-03 07:52:12 -0600
 • Greg Illerbrun
  signed 2021-11-03 07:51:49 -0600
 • Ernie Hoeppner
  signed 2021-11-03 07:51:11 -0600
 • Austin Dahlman
  signed 2021-11-03 07:50:21 -0600
 • Warren Thomson
  signed 2021-11-03 07:50:16 -0600
 • Stu Benson
  signed 2021-11-03 07:50:02 -0600
 • Cheri Nielsen
  signed 2021-11-03 07:47:33 -0600
 • Glenda Ganzer Jones
  signed 2021-11-03 07:47:23 -0600
 • Darren Tangen
  signed 2021-11-03 07:47:02 -0600
 • Jim Vancha
  signed 2021-11-03 07:47:02 -0600
 • Corrie McGinnis
  signed 2021-11-03 07:46:50 -0600
 • Ron Folk
  signed 2021-11-03 07:46:21 -0600
 • Joanne White
  signed 2021-11-03 07:45:33 -0600
 • Marcel Bernier
  signed 2021-11-03 07:45:10 -0600
 • Carlene Leier
  signed 2021-11-03 07:44:44 -0600
 • William Ackroyd
  signed 2021-11-03 07:44:18 -0600
 • Kenda Martens
  signed 2021-11-03 07:43:57 -0600
 • Shaun Harms
  signed 2021-11-03 07:42:06 -0600